Prax:

2013 Prekladateľka a tlmočníčka pre:

 • prekladové agentúry,
 • notárov
 • advokátov
 • súdy
 • štátnu správu
 • občanov a administratívny styk s rakúskymi a slovenskými úradmi
 • firmy a obchodné spoločnosti
 • banky
 • poisťovne
 • realitné kancelárie
 • reklamné agentúry
 • združenia a asociácie


2005-2008 Tlmočníčka pre:

 • Európsky Parlament
 • Európsku komisiu
 • Výbor regiónov
 • Európsky súdny dvor


1998 Teritorialistka pre Rakúsko Slovenská obchodná a priemyselná komora


1994-2005 Tlmočníčka pre obchodné spoločnosti Slovensko a Rakúsko.Vzdelanie:
1998 Universität Wien, Viedeň - Publicistika , reklama a komunikačná veda
1994 Filozofická Fakulta UK , Bratislava - Tlmočníctvo a prekladateľstvo


Referencie: 

11. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Potvrdenie o oprávnení k výkonu činnosti prekladateľ 970106 Mgr. Svätoslava Horská (asice)
12. Výpis zo zoznamu prekladateľov a tlmočníkov k prekladateľke Mgr.Svätoslava Horská k 08.04.2021 (asice)
13. Daňový úrad Slovenskej republiky-Potvrdenie o daňovej disciplíne podnikateľa k 2021 (asice)
14. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.- Potvrdenie o platobnej disciplíne podnikateľa k 2021 (asice)
15. Okresný súd Bratislava I Potvrdenie o bezúhonnosti podnikateľa k 29.03.2021 (asice)
16. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Oprávnenie na výkon činnosti elektronický úradný preklad pre prekladateľku Mgr. Svätoslava Horská (asice)