Klasický preklad v jazykoch nemecký-slovenský prijatý a doručovaný jednoducho cez E-mail

Kontaktné údaje

Fakturačná adresa zadávateľa

Občan, podľa trvalého pobytu zapísaného v občianskom preukaze.

Úradný prekladateľ zapisuje Vaše údaje zadávateľa do prekladu. Zadávajte kontaktné údaje podľa Vášho občianskeho preukazu.

Doručovacia adresa (ak je iná ako fakturačná)

Vyplňte ak ste organizácia

Podklady k cenovej ponuke

Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
Do tohoto priestoru vložte Váš sken .pdf , .xdoc.
Naše Všeobecné obchodné podmienky sú identické s Vyhláškou 491/2004 a Zákonom 382/2004 vo vždy platnom najnovšom aktuálnom znení. Podla týchto podmienok sa v prípade storna fakturujú zákazníkovi všetky, do momentu storna už vykonané práce. Zadaním prekladu automaticky akceptujete takéto VOP.

V prípade otázok pri vyplneni tohto formulára môžete konzultovať telefonicky: +421 903 963 363. Na dopyty cenovej ponuky odpovedáme do 1 pracovného dňa (do 24 hod).