Mgr.Svätoslava Horska ACTA NISNYANA E kniha titulka
Stiahnite si náhľad/obsah

Mgr. Svätoslava Horská

2021

ESHOP - kúpiť

Genealogicko-heraldická kronika venovaná rodu Nižňanskí z Nižnej syntetizuje historické pramene uchovávané v archívoch v Budapešti, Viedni , Bratislave, Nitre a Bytči , obsahuje preklad armálnej listiny vydanej panovníkmi Rudolfom II na Vyšehrade 1602 a Leopoldom I vo Viedni 1699, obsahuje zobrazenia heraldických insígnií-erbov rodu, úryvky z produkovanej korešpondencie pre magnátov Juraj Thurzo, Imrich Thurzo, Alžbeta Czoborová, županmi Oravskej župy, vzniknuté pri  spravovaní Oravského panstva (1600-1710), korešpondencie vzniknutej po Thökolyho povstaní 1700 v Kežmarku, a pri výkone služby v Uhorskej kráľovskej komore  na kráľovskom súde v Budpešti, a insígnie -osobné pečate, ktoré rod  Nižňanský používal pri plnení svojho poslania v časoch Rakúsko-Uhorskej Monarchie od rokov 1598-1759.