Práva udeľovať licencie k použitiu diel:

1. Michal Horský: Politické hry.

Vydal:  Marenčín PT, spol.s.r.o. 2016  ISBN 978-80-8114-616-9

Michal Horský (1943-2018) pamiatkar , publicita, politik a politológ.
Výkonný redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov 68. V
období normalizácie pamiatkar. V rokoch 1990-92 člen Snemovne národov
Federálneho zhromaždenia. V  roku 1992 spoluzakladateľ Trnavskej
univerzity a jej katedry politológie. Od roku 2000 aktívny politický
analytik.


2. Michal Horský: Politické iskrenie . Víťazstvá a prehry slovenskej
politiky 1989-2018.

Vydal:  Marenčín PT spol.s.r.o. 2018   ISBN:978-80-569-0284-4

Michal Horský (1943-2018) pamiatkar, publicita, politik a politológ.
Výkonný redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov 68. V
období normalizácie pamiatkar. V rokoch 1990-92 člen Snemovne národov
Federálneho zhromaždenia. V roku 1992 spoluzakladateľ Trnavskej
univerzity a jej katedry politológie. Od roku 2000 aktívny politický
analytik.