Prekladateľské úkony pre zahraničie majú svoje špecifiká. Zrejme ste sa už stretli so situáciou, ak Vám nepostačovalil dokumenty z pracoviska IOMO Slovenskej pošty na účely použitia v zahraničí ...
V prípade, ak uprednostňujete konzultáciu k Vašim cudzojazyčným dokumentom, k elektronickým originálom, alebo aj pre osobné doručovanie písomností, môžete si v tomto rezervačnom systéme automatizovanou formou rezervovať termín stretnutia s prekladateľom. V ostatných záležitostiach kancelária vykonáva činnosti na individuálne telefonické a elektronické objednávky.


Oups, I did it again : SSL: no alternative certificate subject name matches target host name 'sagenda.net'

Sagenda is loading...