Súdny preklad: Nemčina do/z Slovenčina
prekladateľka registrovaná na Ministerstve spravodlivosti SR - Oddiel: Prekladatelia, Evidenčné číslo prekladateľa: 970106


Konferenčné tlmočenie: Nemčina do/z Slovenčina
prekladateľka registrovaná v Obchodnom registri SR

Akreditácia:
SCIC - tlmočníčka pre vládne inštitúcie EU
SAPT - tlmočníčka
SAPT - prekladateľka

Členstvo:

   
   Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov
   
   Projekt Regionfemme
   
  EKO profit
   
  Bratislavská regionálna komora SOPK
   
   Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
   
 Slolvenský syndikát novinárov

 

 

Mgr. Svätoslava HORSKÁ


Universität Wien

Publicistika , reklama a komunikačná veda

Filozofická Fakulta UK , Bratislava
Tlmočníctvo a prekladateľstvo