Služby podľa techniky:

 • Tlmočenie : simultánne, konzekutívne, sprievodné, couchotage, telekonferencia
 • Preklady spracovanie vo formátoch .doc, pdf ,editovanie, titulkovanie, transkripcia, lokalizácia,


Služby podľa tematiky:

 • Medzinárodné organizácie, Spolupráca a rozvoj
 • Právo všeobecne
 • Právo zmluvy
 • Obchod a finančníctvo
 • Poisťovníctvo
 • Verejná správa, Projekty, Audity, Účtovníctvo, Dane
 • Prieskum verejnej mienky/Marketing/Reklama/Médiá/ Žurnalizmus
 • Politológia, Filozofia, Veda, Umenie
 • Architektúra, Antropológia, Psychológia
 • Pôdohospodárstvo, Ekológia, Energetika, Materiály, Skúšobníctvo
 • Školstvo/Pedagogika
 • Lekárstvo, Zdravie , Výživa, Liečivá
 • Turistický ruch, Cestovanie, Gastronómia, Šport, Fitnes, Rekreácia, Wellness, Enológia,


Služby podľa spoločenskej príležitosti:

 • Medzinárodné eventy . Prijatia .Audiencie .Tlačové konferencie. Rokovania. Delegácie .Recepcie
 • Zasadnutia. Porady .Prezentácie .Obchodné rokovania
 • Medzinárodné projekty .Výberové konania. Pracovné skupiny. Firemné semináre .Stretnutia
 • Vedecké konferencie. Študijné cesty .Vzdelávacie kurzy

Mgr. Svätoslava HORSKÁ


Universität Wien

Publicistika , reklama a komunikačná veda

Filozofická Fakulta UK , Bratislava
Tlmočníctvo a prekladateľstvo