Prax:

2013 Prekladateľka a tlmočníčka pre:

 • prekladové agentúry,
 • notárov
 • advokátov
 • súdy
 • štátnu správu
 • občanov a administratívny styk s rakúskymi a slovenskými úradmi
 • firmy a obchodné spoločnosti
 • banky
 • poisťovne
 • realitné kancelárie
 • reklamné agentúry
 • združenia a asociácie


2005-2008 Tlmočníčka pre:

 • Európsky Parlament
 • Európsku komisiu
 • Výbor regiónov
 • Európsky súdny dvor


1998 Teritorialistka pre Rakúsko Slovenská obchodná a priemyselná komora


1994-2005 Tlmočníčka pre obchodné spoločnosti Slovensko a Rakúsko.Vzdelanie:
1998 Universität Wien, Viedeň - Publicistika , reklama a komunikačná veda
1994 Filozofická Fakulta UK , Bratislava - Tlmočníctvo a prekladateľstvo

MEA - prekladová agentúra

Ďakujeme pani Horskej za partnerstvo a obchodnú spoluprácu a týmto vám ju môžeme odporúčať v akejkoľvek záležitosti.


CPAG s.r.o.

Kladne hodnotím, že pani Horská pristupuje ku spolupráci vel'mi kompetentne a zodpovedne a vie sa
veľmi dobre prispôsobovať termínový požadavkám...