Úradný preklad normostrana 20 Eur
Preklad normostrana 20 Eur
Tlmočený deň 350 Eur
Podľa pravidiel a štandardov SAPT Nie som platca DPH