Apostille, Zák. 213/2002 Z.z., Oznámenie 501/2007 Z.z.)

Vyšsie overenie zahraničných verejných listín
Viac info

Postup pri osvedčovaní dokladu vydaného v SR na použitie v cudzine
Viac info

Postup pre osvedčovaní dokladu vydaného v cudzine na použitie v SR
Viac info

Mgr. Svätoslava HORSKÁ


Universität Wien

Publicistika , reklama a komunikačná veda

Filozofická Fakulta UK , Bratislava
Tlmočníctvo a prekladateľstvo